«powrót

klaryski

Klaryski realizują swoje powołanie, naśladując Chrystusa życiem kontemplacyjnym w klauzurze, poprzez zachowywanie Ewangelii zgodnie z nauką św. Klary .

Oddzielenie od świata zewnętrznego pozwala im na pełne poświęcenie się jedynie Bogu, aby oddawać Mu chwałę i jednocześnie prosić Go w intencji dobra świata.

Całe życie klarysek ukierunkowane jest ku temu, aby modlitwę, która zajmuje pierwsze miejsce, a także pracę, pokutę i wszystko to, czym żyją, ofiarować Bogu.

Poza modlitwą dzień powszedni sióstr składa się ze zwykłych zajęć: pieczenia komunikantów, wykonywania szat liturgicznych, pracy w ogrodzie, gospodarstwie, kuchni, pralni, zakrystii itp.

Siostry z Polski podjęły także działalność misyjną, w 1990 r. wyjechały do Afryki i tam w Saltpond k. Cape Coast w Ghanie dały początek nowemu klasztorowi kontemplacyjnemu.

Klaryski założyła w 1211 r. św. Klara z inspiracji św. Franciszka. Pierwszą polską klaryską była bł. Salomea , która przyjęła habit w 1245 r. w Zawichoście. Obecnie na świecie jest ponad 8100 klarysek, żyjących w 41 autonomicznych klasztorach, w Polsce w 5 klasztorach żyje ponad 100 sióstr. Polską świętą klaryską jest Kinga , błogosławionymi: Salomea i Jolanta.

Pełna nazwa: Zakon Świętej Klary (OSC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.