«powrót

Klimówka: cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy

Murowana cerkiew greckokatolicka pod z 1914 roku, zniszczona w 1983 roku podczas budowy zalewu Klimkówka. Obecna bryła z 1983 roku jest repliką cerkwi z 1914 roku, nie odtworzono jej charakterystycznego wyglądu, m.in. odbudowano tylko dwie z pięciu wież z kopułami. Wewnątrz ikonostas z poprzedniej cerkwi.

Użytkowana obecnie jako kościół rzymskokatolicki i cerkiew greckokatolicka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.