«powrót

Klimkówka: kościół św. Michała Archanioła

Kościół św. Michała Archanioła w Klimkówce został wybudowany w 1854 r. Autorem projektu był miejscowy mistrz ciesielski, Florian Wais. Ale według tradycji miejscowy kościół istniał już w pierwszej połowie XV w.

Drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej na podmurówce z kamienia, szalowana jest gontem.

Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej szalowana jest deskami z listwowaniem. Prezbiterium zbudowane na planie prostokąta zamknięte jest od południa trójbocznie.

Świątynia nawiązuje do murowanego kościoła farnego z Rymanowa.

Wewnątrz znajduje się secesyjna polichromia pędzla lwowskiego malarza Tadeusza Popiela (1906 r.).

Wyposażenie o charakterze barokowym zostało ufundowane przez rodzinę Wojciecha Boboli: ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, ołtarze boczne, późnobarokowa chrzcielnica, rokokowa ambona (druga połowa XVIII w.), prospekt organowy (połowa XVIII w.).

Najstarszym i najcenniejszym elementem wyposażenia jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (pierwsza połowa XVI w.), malowany temperą na desce. Malunek jest pozostałością późnogotyckiego tryptyku.

Został odkryty w 1995 r. podczas konserwacji. Jest jednym z najcenniejszych zabytków późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Podkarpaciu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.