«powrót

Klimontów: kolegiata św. Józefa

Kościół fundowany w 1637 r. przez Jerzego Ossolińskiego, wzniesiony przez Wawrzyńca Senesa według projektu nawiązującego do architektury kościoła Santa Maria de la Salute w Wenecji.

Wzniesiony na planie elipsy z krótkim, prosto zamkniętym prezbiterium. Wieże, przedsionek i kopułę ukończono dopiero w XVIII w. We wnętrzu wokół eliptycznej części centralnej biegnie obejście, do którego otwierają się przyścienne wnęki ołtarzowe.

Na piętrze wokół nawy i prezbiterium galeria emporowa. Nawa główna nakryta kopułą, ozdobioną polichromiami wykonanymi w 1960 r. przez Jerzego Hoppena. Jednolitego, barokowego wyposażenia wnętrza

dopełniają portale wykonane z czarnego marmuru z herbem Topór, oraz stiukowy fryz pod gzymsem obiegający prezbiterium - dzieło Jana Chrzciciela Falconiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.