«powrót

Klisino: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Pierwotnie był to kościół drewniany.

Na szczególną uwagę zasługuje umieszczona w ołtarzu głównym scena naigrywania związana z męką Chrystusa.

Znaleźć tam też można kamienne płyty nagrobne restauratorów kościoła, m.in. Władysława von Tschetschau-Mettlich, a także ciekawą płaskorzeźbę zmarłego Fryderyka von Reichenbacha – koniuszego biskupów wrocławskich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.