«powrót

Kłodzko: kolegium pojezuickie

Kolegium pojezuickie w Kłodzku zbudowane zostało w latach 1665-90 przez Karola Lurago.

Budynek postawiony został na planie prostokąta, z wewnętrznym dziedzińcem. Dwutraktowy, składający się z trzech kondygnacji, do dzisiaj zachował część sklepień kolebkowych i wnętrze dawnego refektarza (znajdują się w nim pozostałości polichromii).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.