«powrót

Kłodzko: kościół franciszkanów

Barokowy kościół franciszkanów w Kłodzku został postawiony w latach 1628-31. Zakonnicy przybyli do miasta ok. 1250 r., ale na pierwsze wzmianki o ich świątyni trzeba było czekać prawie wiek. Kroniki mówią o postawionym na piasku kościele klasztornym.

Obecna budowla ma układ trójnawowej bazyliki. Jest orientowana, murowana. Półkoliście zamknięte prezbiterium wyodrębnione jest z bryły. Dwie wieże stoją w fasadzie zachodniej.

Wewnątrz sklepienia kolebkowe, na których zachowały się freski z XVIII w.

Świątynia uległa zniszczeniu w trakcie powodzi w lipcu 1997 r.

Od południa do kościoła przylega klasztor, postawiony w 1678 r. Budynek stoi na planie prostokąta, z czworobocznym dziedzińcem z kolistymi wieżyczkami na narożach.

W refektarzu znajdują się freski (1744 r.), w kaplicy klasztornej zaś – gotycka rzeźba Madonny (1500 r.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.