«powrót

Kobyłka: kościół św. Trójcy

Kościół pw. św. Trójcy w Kobyłce nazywany jest "perłą baroku na Mazowszu".

Budowa kościoła rozpoczęła się w 1740 roku z inicjatywy Marcina Załuskiego. Świątynia została zaprojektowana w stylu późnego baroku. Budowę prowadził Jakub Fontana, kończąc ją w pierwotnej formie w 1763 roku. W wyniku kilkakrotnych renowacji i przebudów wygląd kościoła uległ pewnym zmianom, z których najistotniejsze było skasowanie nad bocznymi nawami piętrowych pomieszczeń klasztornych.

Obecnie jest to murowana, bazylikowa, trójnawowa świątynia zbudowana na planie prostokąta z dwoma wieżami przy elewacji północnej.

Fasada południowa mieści Kaplicę Ukrzyżowania oraz wejście do podziemi kościelnych. Ołtarz główny zdobią złociste figury aniołów wykonane techniką snycerską. Umieszczone po bokach chóry zakonne i chrzcielnice posiadają dekoracje rokokowe. Całe wnętrze kościoła pokryte jest wspaniałymi polichromiami figuralnymi i rysunkami dekoracyjnymi. Dotychczas nie udało się jednoznacznie ustalić, kto jest autorem tych pięknych malowideł, które mimo wielu wojen przetrwały w bardzo dobrym stanie do naszych czasów.

Patrząc od strony chóru widzimy na ścianie absydy prezbiterium, scenę Adoracji Dzieciątka i Hołd Pasterzy, w konsze absydy Trójca św. nad nią koncert anielski oraz postacie czterech ewangelistów. Na sklepieniu nawy głównej scena Adoracji Eucharystii z figurami świętych i ojców Kościoła. Całość obramowana elementami iluzorycznej architektury. Kościół na zewnątrz i wewnątrz ozdobiono malowidłami na tynku. Odkryte w roku 2000 fragmenty malowideł na bocznej ścianie elewacji wskazują, że na zewnątrz kościoła przedstawiono sceny Męki Pańskiej.

Źródło: Grażyna Fedorowicz-Mrozek, Kościół Św. Trójcy, www.kobylka.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.