«powrót

Kociszew: kościół św. Teodora Męczennika

Drewniany kościół św. Teodora Męczennika w Kociszewie (pow. bełchatowski, arch. łódzka) wzniesiony został prawodpodobnie w 1765 r. z fundacji Zygmunta Dobka, miecznika siedzakiego.

Miecznik wybudował świątynię na polecenie Księcia Hrabiego na Małoszynie i Raczynie Raczyńskiego. Budowla stanęła w miejscu poprzedniej, strawionej przez pożar kaplicy NMP Wniebowziętej, której historia sięgała 1660 r., a została wybudowana z fundacji Rościsława i Zofii Walewskich (kaplica została konsekrowana w 1661 r., a spłonęła w 1765 r.).

Budowla o charakterze zrębowym, Nawa główna o rzucie prostokąta i węższe od niej prezbiterium zamknięte wielobocznie, zakrystię z lewej strony prezbiterium oraz węższą część frontową obejmującą kruchtę i chór muzyczny.

W środku świątyni znajdują się m.in. dobrze zachowane relikwiarze św. Teodora Męczennika, które w 1663 roku sprowadziła Zofia Walewska. Eklektyczny ołtarz główny Matki Boskiej i św. Teodora Męczennika pochodzi z 1878 r. Wykonany jest z polichromowanego i złoconego drewna.

Aż do 1789 r. kościół pełnił funkcję filii parafii w Łobudzicach. Parafię w Kociszewie ustanowił konsystorz gnieźnieński.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.