«powrót

Kodeń: cudowny obraz

Cudowny obraz przedstawia Maryję w dostojnych, królewskich szatach w kształcie trapezu. Na lewej ręce Maryja trzyma dzieciątko okryte długą suknią. W prawej - trzyma berło, symbol władzy królewskiej.

Twarz Maryi okolona jest tęczową aureolą.

Obraz (128 x 223 cm) był umieszczony w kaplicy papieskiej w Rzymie.

Do Kodnia trafił w nietypowy sposób... (więcej....

Obraz w Kodniu czczono do 1875 roku, kiedy to z nakazu władz carskich, kościół zmieniono na cerkiew prawosławną, a obraz wywieziono do Częstochowy .

W 1926 roku prof. Jan Rutkowski dokonał renowacji wizerunku. Na kilka miesięcy obraz umieszczono w kaplicy Zamku Królewskiego. Przed wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej 26 czerwca 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki nałożył biret kardynalski prymasowi Polski Augustowi Hlondoowi .

Obraz wrócił do Kodnia 3 września 1927 roku.

Wizerunkiem opiekują się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej .

Źródło: Przewodnik po sanktuariach maryjnych, Z dawna Polski Tyś Królową, Szymanów 1999.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.