«powrót

Kolnica: kościół św. Wawrzyńca

Kościół św. Wawrzyńca jest jednym z najstarszych kościołów w okolicy. Wzmianki o nim pochodzą z 1242 roku.

Świątynia wzniesiona została w stylu

gotyckim.

Na strychu pod nawą widoczne są fragmenty polichromii gotyckiej z XV wieku oraz barokowej z drugiej połowy XVII stulecia. Jest ona ozdobiona postaciami aniołów i nieczytelnymi już scenami zbiorowymi. W posadzce wmurowane są dwie płyty nagrobne z zatartymi napisami, datowane na wiek XVI. Inne zabytki sztuki sakralnej pochodzą z XVII i XVIII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.