«powrót

Komańcza: dawna cerkiew greckokatolicka

Cerkiew Matki Boskiej w Komańczy została wzniesiona w 1805r. w stylu wschodnio-łemkowskim. Cieszy się oryginalną konstrukcją czteroczęściową z czterema kopułami.

Do 1961 r. świątynia była używana przez grekokatolików. Zostali oni jednak z niej wyrzuceni przez Urząd Bezpieczeństwa. Dwa lata później do cerkwi przenieśli się prawosławni. Przez wiele lat stanowiła kość niezgody między prawosławnymi a grekokatolikami.

Wewnątrz drewnianej świątyni do dzisiaj można oglądać oryginalne wyposażenie, m.in. architektoniczny ikonostas malowany przez Afanasego Ruziłowicza ze wsi Wołosianki (1832 r.), ołtarz ufundowany przez Grzegorza Dzido (1803 r.). Część wyposażenia trafiła do Komańczy z innych cerkwi, m.in. z Dołżycy.

W archiwum cerkwi znajdują się stare księgi z lat 1638-1793.

Cechą szczególną cerkwi jest usytuowanie zakrystii na przedłużeniu sanktuarium, na osi wzdłużnej cerkwi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.