«powrót

Konfederacja Warszawska

Ustawa tolerancyjna uchwalona w 1573 r. przez sejm konwokacyjny w Warszawie. Równała w prawach różniących się w wierze. Uchwały zostały włączone do tzw. Artykułów Henrykowskich i przysięgi królewskiej, zapewniały w Rzeczpospolitej Obojga Narodów tolerancję religijną dla szlachty i innych stanów reprezentowanych na sejmie. Mimo późniejszych ograniczeń (jak banicja Braci Polskich) obowiązywała do końca istnienia Rzeczpospolitej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.