«powrót

Końskie: kościół św. Mikołaja

Do roku 1220 pierwotny kościół romański stał na wzgórzu w pobliżu stawu, we wsi Kościeliska (dziś jest to jedna z ulic miasta). W latach 1220-1224 biskup krakowski Iwo Odrowąż przeniósł świątynię do Końskich i utworzył przy niej parafię. Kościół ten istniał do końca XV wieku.

W latach 1492-1520 wybudowano murowaną świątynię w stylu późnogotyckim, z prezbiterium o rzadko spotykanym sklepieniu gwiaździstym. Inwentarze z lat 1795 oraz 1891 podają opis budowli: ... z ciosowego kamienia długości łokci 48, szerokości 24, wysokości łokci 15, ołtarz główny kamienny z roku 1749, z krucyfiksem, z tego samego okresu, kratą żelazną od reszty kościoła oddzielony. W nawie są trzy ołtarze: Matki Boskiej Różańcowej, św. Mikołaja i św. Anioła Stróża, częścią z kamienia, częścią drewniane. Ambona i chór z drzewa. Posadzka z piaskowca.... W latach 1902-1903 kościół został podłużony w kierunku zachodnim, według projektu architekta Wacława Popławskiego. Wystawiono również wieżę, w której są umieszczone trzy dzwony oraz zegar.

Na zewnątrz, nad bocznymi drzwiami od strony południowej znajduje się kamienny tympanon: półkolisty ornament wokół krzyża, pod nim łaciński napis: Kościół św. Mikołaja na nowo odbudowany w roku 1122. Na ścianie prezbiterium od strony południowej są wmurowane: zegar słoneczny, płyta wspominająca ks. Stanisława Modrzewskiego z roku 1654 oraz epitafium ks. Piotra Krakowskiego z 1767 r.

Na zewnętrznych ścianach wieży umieszczone są płyty z herbami: Odrowąż, Rawicz i Leliwa oraz łacińskim napisem majuskułowym, prawdopodobnie pochodzące z wcześniejszych, romańskich kościołów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.