«powrót

kontrreformacja

Nurt reformy Kościoła katolickiego, będący m.in. reakcją na reformację. Idee kontrreformacyjne zapoczątkowane zostały, jak się przyjmuje na Soborze Trydenckim.

Sobór zapoczątkował całą epokę w dziejach katolicyzmu, określaną mianem "katolicyzmu potrydenckiego" lub "epoki kontrreformacji".

W ramach kontrreformacji sprecyzowano doktrynę i zasady liturgii katolickiej. W 1566 r. dokonano nowej edycji katechizmu, w 1568 r. - brewiarza, zaś w 1570 r. - mszału.

Kontrreformacji towarzyszyła też odnowa duszpasterska, odnowa życia intelektualnego oraz reforma zakonów. Ważne było też powstawanie nowych zgromadzeń, w tym zakonu jezuitów, który stał się niemal 'ikoną' kontrreformacji.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.