«powrót

Koran

Święta księga islamu. Zawiera - według muzułmanów – objawienia przekazane Mahometowi przez Boga bezpośrednio lub za pośrednictwem Anioła Gabriela.

Spisana przez jego przyjaciół w latach 651-656.

Składa się z 114 sur (rozdziałów) i 6226 wersetów.

Sury są ułożone od najdłuższej do najkrótszej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.