«powrót

Korczmin: spotkania polsko-ukraińskie

Spotkania w Korczminie mają na celu zbliżać mieszkańców polsko-ukraińskiej strefy przygranicznej poprzez wspólne działania i modlitwę.

Korczmin to wieś położona we wschodniej Polsce, około 40 km na wschód od Tomaszowa Lubelskiego, tuż przy granicy z Ukrainą. Tu od 2004 roku odbywają się transgraniczne spotkania, a w przyszłości ma powstać transgraniczne Centrum Dialogu.

W 2005 r. główne uroczystości odbyły się 27 sierpnia. Rozpoczęły się pochodem z ikonami na stronę ukraińską do źródła (za zgodą odpowiednich władz na jednorazowe przekroczenie granicy) i liturgią w intencji pojednania. W wydarzeniu uczestniczyło kilka tysięcy osób po obu stronach granicy.

Spotkanie to także jarmark z koncertami zespołów grającymi folk i muzykę pogranicza i targami sztuki regionalnej.

Planowane Centrum Dialogu Transgranicznego ma powstać na bazie odtwarzanego zespołu sakralnego, istniejącego tu do II wojny światowej.

W jego skład wchodziły świątynia i jej otoczenie razem z dzwonnicą, domem parafialnym, świetlicą. Do Korczmina zostanie przeniesiony budynek drewniany z początku XX w. z zespołu klasztornego w Turkowicach, gdzie obecnie mieści się szkoła rolnicza. Przeniesiona zostanie także dzwonnica.

Inicjatorzy projektu chcą odtworzyć aleję łączącą polski Korczmin z jego częścią po drugiej stronie, gdzie znajduje się źródło z kaplicą, a która dziś nazywa się Stajewka. Ta kaplica również otrzyma nową formę.

Cały zespół sakralny będzie tworzyć miejsce spotkań, centrum dialogu, który będzie miał siedzibę w translokowanym budynku. W planach jest także przynajmniej częściowe odtworzenie zespołu dworskiego, który znajdował się w Korczminie i otworzenie pieszego i rowerowego przejścia granicznego dla celów turystycznych. Odpowiedni wniosek już został złożony.

Opiekunowie miejsca chcą stworzyć przygraniczny szlak turystyczny, który obejmowałby zabytki z Ukrainy i z Polski.

Korczmin to wieś położona we wschodniej Polsce, około 40 km na wschód od powiatowego miasta Tomaszowa Lubelskiego, tuż przy granicy z Ukrainą.

Miejscowość ta wzmiankowana była już w 1472 r. We wsi znajduje się najstarsza drewniana cerkiew na Lubelszczyźnie, rekonsekrowana w 2004 roku przez grekokatolickiego metropolitę przemysko-warszawskiego abpa Jana Martyniaka.

Pierwsza informacja o istnieniu cerkwi w Korczminie pochodzi z 1531 r. Istniejący do dziś obiekt datować można na 4 ćwierć XVI w. Był przebudowany w XIX w., kiedy to dobudowano kopułę.

Z Korczmina pochodzi słynna w całej okolicy ikona Matki Boskiej, którą umieszczono tu około połowy XVII w. Cerkiew ta jako greckokatolicka była czynna do 1947 r., do czasu wysiedlenia ze wsi ludności ukraińskiej. Kilka następnych lat świątynia była używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w pobliskim Machnówku.

Od pierwszej połowy lat 50. XX w. cerkiew pozostawała opuszczona przez blisko następne 40 lat. W 1990 r. rozpoczęto prace konserwatorskie przy obiekcie – wspomagane finansowo przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Cerkiew rozebrano, wymieniono elementy zniszczone i zakonserwowano pozostałe; a w 1994 r. rozpoczęto jej ponowne stawianie.

Ze względu na brak pieniędzy remont często przerywano. Ostatnio prace przerwano w styczniu 2000 r. – po wykonaniu kopuły nad nawą.

W momencie przejęcia obiektu przez parafię grekokatolicką w Lublinie 2002 r. stały ściany bez dachów nad prezbiterium i babińcem, stropów, legarów, podłóg, drzwi, okien, wyposażenia, instalacji elektrycznej. Ponadto uporządkowania wymagało otoczenie zabytku – cmentarz z dziewiętnastowiecznymi nagrobkami, który trzeba było oczyścić z krzaków i zarośli.

Wartość obiektu polega na tym, że jest to nie tylko najstarsza cerkiew drewniana na Lubelszczyźnie, ale należy do najstarszych zachowanych cerkwi drewnianych w ogóle, na terenie występowania Kościoła Wschodniego. Prezentuje on interesują rozwiązanie konstrukcyjne budowli zrębowej stojącej na drewnianych pniach.

Obiekt jest też interesujący dlatego, że jest zachowany „in situ”, poprzez to stanowi oryginalny, estetycznie ciekawy element historycznie ukształtowanego krajobrazu.

Przy porządkowaniu terenów przycerkiewnych brali udział studenci z Polski i Ukrainy uczestniczący w kilku edycjach „Ekspedycji K”. Pracowali m. in. przy oczyszczaniu terenu cmentarza wokół cerkwi i inwentaryzowaniu zachowanych nagrobków.

Głównym organizatorem spotkań w Korczminie jest parafia greckokatolicka w Lublinie.

Na podstawie materiałów udostępnionych przez ks. Stefana Batrucha

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.