«powrót

Kościelniki Średnie: kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Kościół parafialny Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Kościelniakach Średnich (pow. lubański, gm. Leśna) wymieniany był w 1346 r. W obecnej postaci wzniesiony został jako kościół ewangelicki w XVIII w.

Murowany z kamienia, orientowany, jednonawowy, z nieco węższym czworobocznym prezbiterium.

Wnętrze nawy nakryte sklepieniem pozornym, prezbiterium zaś stropem płaskim.

Wystrój wnętrza drewniany, rzeźbiony, pochodzi z końca XVII w. i obejmuje dwa ołtarze, dwie ambony oraz szereg epitafiów.

W tej miejscowości również znajdują się ruiny kościoła wzniesionego już w l. poł. XIII w., przebudowanego na przełomie XV i XVI oraz w poł. XVIII w., częściowo zniszczonego w 1945 r.

Jest to budowla murowana z kamienia, orientowana, jednonawowa z wydłużonym węższym prezbiterium, nakrytym sklepieniem gwiaździstym i zakończonym półkolistą absydą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.