«powrót

kościół

(staropolskie kastel z łac castellum) świątynia rzymskokatolicka, budynek dostosowany do potrzeb kultu.

Ze względu na pełnione przez nie funkcje kościoły dzieli się m.in. na katedry, bazyliki, kolegiaty, kościoły parafialne (por. parafia), filialne, farne, klasztorne (por. klasztor), cmentarne (por. cmentarz), garnizonowe.

Najważniejszym miejscem w kościele jest ołtarz, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara, znajdujący się w prezbiterium. Za ołtarzem lub w bocznej kaplicy przechowuje się Najświętszy Sakrament.

Pozostałe główne części architektoniczne to: nawakruchta.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.