«powrót

Łapanów: kościół św. Bartłomieja

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła pochodzi z 1529 r. Polichromia z 1843 r. wykonana została przez Mecnera i Wojciechowskiego.

Ołtarz główny późnobarokowy z 1873 r., wykonany został przez P. Korneckiego, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Ołtarze boczne późnobarokowe z XIX w. z obrazami św. Barbary z XIX w., Przemienienia Pańskiego z XIX w., św. Anny Samotrzeć z przełomu XVI i XVII w. i Matki Boskiej z XVII w.

Kamienna chrzcielnica gotycka pochodzi z XVI w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.