«powrót

Warszawa: kościół św. Kazimierza (sakramentek)

Kościół św. Kazimierza (sakramentek ) zbudowany w latach 1688-1692 według projektu wybitnego architekta Tylmana z Gameren to jedna z pereł architektury baroku. Ufundowany został przez królową Marysieńkę (Marię Kazimierę Sobieską) jako wotum za zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

Kościół został zniszczony w 1944 r. W czasie powstania warszawskiego znajdował się tutaj szpital powstańczy i schron dla ludności cywilnej. Został on zbombardowany. W gruzach zginęły setki osób.

Obecny kościół św. Kazimierza jest rekonstrukcją z lat 1949-1955. W odbudowanej świątyni znajduje się ambona, organy i dzwony z pierwszej połowy XVIII wieku i nagrobek księżnej Karoliny z Sobieskich de Bouillion (z 1746 roku). Pozostałe wyposażenie jest nowe, projektu architekta i zarazem zakonnicy - Michaeli Walickiej (1967-1968). Figura św. Klemensa Dworzaka pochodzi z 1938 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.