«powrót

Warszawa: kościół św. Marcina

W tym kościele 10 stycznia 1962 r. po raz pierwszy w Polsce odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Modlitwy katolików i innych chrześcijan odbywają się do dziś w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Przy kościele mieści się dom generalny sióstr franciszkanek służebnic Krzyża i prowadzony przez nie Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII Joannicum. Ośrodek dysponuje biblioteką ekumeniczną złożoną z książek (ok. 2 tys. pozycji) i czasopism (ok. 40 tytułów). Natomiast inicjatywy ekumeniczne (sesje, sympozja) najczęściej odbywają się w Laskach , gdzie zakonnice prowadzą ośrodek dla niewidomych i dom rekolekcyjny.

Ponieważ głównym zadaniem franciszkanek jest służba niewidomym, przy kościele św. Marcina mieści się również siedziba Ogólnopolskiego i Diecezjalnego Duszpasterstwa Niewidomych oraz Biblioteka Książki Mówionej i Biblioteka Wiedzy Religijnej. Są też zbiory książek pisanych brajlem.

Do sióstr przychodzą też ubodzy niewidomi na obiady, duszpasterstwo prowadzi działalność charytatywną.

Ul. Piwna 9/11
00-265 Warszawa

Z kościołem św. Marcina związana jest legenda .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.