«powrót

kościoły pokoju

To największe w Europie drewniane budowle sakralne. Powstanie kościołów wiąże się z zakończeniem wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Po pokoju westfalskim, zawartym w 1648 r. habsburski cesarz Ferdynand III przyznał śląskim luteranom prawo wybudowania trzech kościołów – w Jaworze, w Świdnicy i Głogowie. Nazwano je "Kościołami Pokoju". Musiały być usytuowane w odległości strzału armatniego od murów miejskich. Podstawą ich konstrukcji nie mogły być ani cegła ani kamień, nie mogły też posiadać wież. Z trzech zbudowanych wówczas świątyń zachowały się dwie. Kościół w Głogowie spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1758 r. i nie został już odbudowany. W 2001 r. oba zachowane kościoły pokoju wpisane zostały na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.