«powrót

Koszalin: kaplica św. Gertrudy

Zabytek znajdujący się w pobliżu gmachu teatru nosi wyraźne ślady wpływów architektury skandynawskiej. Ośmioboczną budowlę przykrywa sklepienie w kształcie równoramiennej gwiazdy.

Kaplica została wybudowana w 1383 roku dla ludności podmiejskiej z okolic Koszalina. Po reformacji stała się kaplicą ewangelicką. W czasach pruskich kaplica służyła jako prochownia.

W 2000 roku, staraniem duszpasterza parafii ewangelickiej oraz biskupa diecezjalnego, kaplica została zwrócona kościołowi ewangelickiemu. Na nabożeństwach polsko- oraz niemieckojęzycznych we wnętrzu kaplicy może pomieścić się około 70 osób. Przy kościele działa chór parafialny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.