«powrót

Kozienice: cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski powstał około 1620 roku. Cmentarz znajduje się na piaszczystym wzgórzu na południe od ul. Radomskiej i Wójcików.

W XVII i XIX wieku nastąpił szybki wzrost ludności Kozienic wyznania mojżeszowego i aż do 1942 roku stanowiła ona około 50 procent ludności całego miasta.

Najbardziej okazała budowlą na kirkucie było niewielkie Mauzoleum, w którym spoczywał słynny cadyk Izrael zwany Magidem z Kozienic. Urodzony w 1755, zmarły w 1814 roku, stworzył w Kozienicach wielkie centrum chasydyzmu, do którego pielgrzymowali Żydzi z całej Polski.

W czasie II wojny światowej Mauzoleum, podobnie jak inne nagrobki, zniszczyli Niemcy. W 1984 roku teren cmentarza ogrodzono oraz odbudowano istniejący niegdyś ochel.

zob: Niezależna strona miast Kozienice

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.