«powrót

Koźmin Wielkopolski: kościół św. Wawrzyńca

Świątynia farna, wzniesiona w 1462 roku, wielokrotnie przebudowywana. Obecnie prezentuje styl barokowy.

Budynek murowany z cegły, otynkowany, o układzie bazylikowym. Kościół trzynawowy z wieżą nakrytą blaszanym hełmem.

Manierystyczny ołtarz główny z lat 1600-1630 z gotycką płaskorzeźbą przedstawiającą Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny.

Wśród cennych zabytków wykuty w piaskowcu i czarnym marmurze renesansowy nagrobek Andrzeja i Barbary Górków.

Na uwagę zasługują także obrazy czterech koźmińskich uczonych profesorów Akademii Krakowskiej w XV i XVI wieku: Mikołaja, Albina, Aleksego i Benedykta.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.