«powrót

Kraków: Dom Gotycki - Instytut im. Jana Pawła II

Początki domu sięgają XIV w., następnie został on przebudowany w poł. XV w. oraz w latach 40. XVI w., kiedy dostawiono oficynę i loggię arkadową na dziedzińcu. Kolejne zmiany miały miejsce w latach 1560-1562 i wiązały się z wzniesieniem attyki oraz nadłucza portalu w fasadzie. W 1917 r. budynku znalazł swoją siedzibę Sąd Powszechny, a po wojnie mieściły się tu różne instytucje.

Obecnie po odrestaurowaniu kamienica mieści Instytut Jana Pawła II – placówkę dokumentującą pontyfikat papieża, a zwłaszcza jego pielgrzymki do Ojczyzny.

Instytut Jana Pawła II w Krakowie został powołany przez kard. Franciszka Macharskiego 29 czerwca 1995 roku. Dwa lata później, podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 roku, Jan Paweł II poświęcił tę placówkę, która zajmuje się działalnością naukowo-badawczą i artystyczną. Prowadzi bibliotekę, w której zgromadzono kilka tysięcy woluminów.

Zainteresowania badawcze pracowników instytutu koncentrują się na krakowskim etapie życia Jana Pawła II .

W archiwum instytutu przechowywane są m.in. świadectwa szkolne Karola Wojtyły i zapis konferencji wygłoszonych przez młodego ks. Wojtyłę w parafii św. Floriana. Prowadzone są tu sesje naukowe, konferencje, spotkania naukowe i konwersatoria. W piwnicach Instytutu Jana Pawła II zorganizowano ponad dwadzieścia wystaw związanych z pontyfikatem Ojca Świętego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.