«powrót

Kraków: kościół Bożego Ciała

To wzniesiona z cegły i kamienia trójnawowa bazylika. Jej budowę rozpoczęto w 1342 roku.

Wnętrze świątyni jest połączeniem surowej gotyckiej architektury z barokowym przepychem rzeźbiarskim. Warto zwrócić uwagę na późnobarokową ambonę o kształcie łodzi, unoszoną na falach, podtrzymywaną przez dwie syreny i delfiny.

W tęczy oddzielającej nawę główną od prezbiterium, ulokowana jest XVIII-wieczna figura ukrzyżowanego Jezusa, z figurami Matki Boskiej i św. Jana oraz Marii Magdaleny po bokach.

W prezbiterium umieszczony jest potężny ołtarz główny - świetny przykład XVII-wiecznego snycerstwa, przedstawiający w dolnej części Boże Narodzenie, a w górnej zdjęcie z krzyża. Na szczycie ołtarza stoi figura Jana Chrzciciela.

Z powstaniem kościoła wiąże się legenda

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.