«powrót

Kraków: kościół św. Idziego

Położony przy ul. Grodzkiej, u podnóża Wawelu . Wzniesiony w 1 połowie XIV w., przebudowany z końcem XVI w.; gotycki, jednonawowy. Na zewnątrz kościoła, na ścianie prezbiterium, znajduje się obraz Matka Bożej z Dzieciątkiem z XVII w.

We wnętrzu ołtarz główny późnorenesansowy - pozostałość nagrobka św. Jacka , przeniesionego tutaj z jego kaplicy w kościele dominikanów .

Portale w prezbiterium i nawie, stalle oraz dekoracja ścian prezbiterium zestawione w 1629 r. również z elementów nagrobka św. Jacka. Na belce tęczowej - późnogotycka grupa Ukrzyżowania: krucyfiks z około 1520 r., figury Matki Boskiej i św. Jana z około 1470 r.

Przy kościele ustawiono w 1990 r. Krzyż Katyński.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: