«powrót

Kraków: kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty

Położony przy narożniku ulic św. Jana i św. Tomasza. Pierwotny kościół - romański ufundowany w 1 połowie XII w. przez Piotra Własta ze Skrzynna. Rozbudowany w połowie XVII w.; z tego czasu pochodzi barokowa fasada z obrazem Matki Bożej Łaskawej. W 1715 r. kościół otrzymały panny prezentki, prowadzące szkołę dla dziewcząt.

Świątynię przebudował architekt Kacper Bażanka w latach 1715-26.

Obecny kościół jest budowlą barokową z zachowanymi fragmentami romańskimi (krypta pod prezbiterium) i gotyckimi. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Świętojańskiej od Wykupu Niewolników z początku XVI w. oraz posągi św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty.

Do nawy przylega kaplica, gdzie spoczywają szczątki założycielki zgromadzenia prezentek, Sługi Bożej Zofii z Maciejowskich Czeskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.