«powrót

Kraków: kościół św. Marcina

Położony przy ul. Grodzkiej; od 1817 r. służy wiernym wyznania ewangelicko-augsburskiego , dawniej karmelitanek bosych . Wzniesiony w latach 1638-44 zapewne według projektu królewskiego architekta Jana Trevano, na miejscu zburzonego romańskiego kościoła z XII w.

Jest to jednonawowa budowla. W ołtarzu głównym - obraz Henryka Siemiradzkiego Chrystus uciszający burzę (1882); powyżej nad ołtarzem gotycki krucyfiks (około 1380), jeden z najstarszych w Krakowie. Na zewnętrznej ścianie kościoła epitafia z XVIII i XIX w. pochodzące ze zboru w Wielkanocy koło Miechowa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.