«powrót

Kraków: kościół św. Piotra i Pawła

Położony przy ul. Grodzkiej, zbudowany w latach 1597-1619 dla jezuitów , z fundacji Zygmunta III Wazy. Pracami budowlanymi kierowali Józef Britius, Jan Maria Bernardoni i Jan Trevano. Dziełem tego ostatniego są fasada, kopuła i projekt dekoracji wnętrza. Swoją architekturą kościół św. Piotra i Pawła nawiązuje do kościoła jezuickiego Il Gesu w Rzymie.

Jest to budowla barokowa, jednonawowa, po obu stronach nawy rząd kaplic. Przed wejściem do kościoła znajduje się ogrodzenie złożone z cokołów, na których znajdują się figury dwunastu apostołów, wykonane przez Dawida Heela. Obecne figury są kopiami wykonanymi przez Kazimierza Jęczmyka.

Na okazałej, dwukondygnacyjnej fasadzie wzorowały się później inne kościoły na terenie Rzeczypospolitej.

W dekoracji fasady dostrzegamy posągi świętych jezuickich, godło Towarzystwa Jezusowego, a powyżej herb Zygmunta III Wazy z orderem Złotego Runa; w niszach górnej kondygnacji figury św. Zygmunta i św. Władysława.

W monumentalnym wnętrzu - późnobarokowy ołtarz główny wykonany w 1735 r. według projektu Kacpra Bażanki, z obrazem Józefa Brodowskiego Wręczenie kluczy św. Piotrowi; po bokach rzeźbione kompozycje tronów podtrzymywanych przez doktorów Kościoła (dzieło Antoniego Frączkiewicza, około 1735), zwieńczone obrazami Szymona Czechowicza symbolizującymi Kościół zachodni i wschodni.

W absydzie dekoracja stiukowa wykonana przez Giovanniego Battistę Falconiego: Spotkanie św. Piotra i Pawła, sceny ich męczeństwa, posągi patronów Polski św. Wojciecha św. Stanisława . Brązową chrzcielnicę z 1528 r., stojącą przy filarze kopuły, przeniesiono ze zburzonego kościoła Wszystkich Świętych. W kościele znajduje się pomnik nagrobny biskupa Andrzeja Trzebickiego, późnobarokowy nagrobek rodziny Branickich, pomnik Piotra Skargi , nagrobek rodziny Rohozińskich i Michałowskich z posągiem Ecce Homo Marcelego Guyskiego, figura Maurycego Poniatowskiego, brązowy posąg powstańca Maurycego Drużbackiego - Antoniego Madeyskiego (1912). W podziemiach kościoła znajduje się krypta, w której spoczywa wybitny kaznodzieja Piotr Skarga.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.