«powrót

Kraków: kościół św. Wojciecha

Położony w południowym narożniku Rynku Głównego. Najstarszy drewniany obiekt wzniesiono na przełomie X i XI w., w miejscu wiązanym przez tradycję z pobytem św. Wojciecha . Obecny romański kościół, z kostki kamiennej, powstał na początku XII w. Zachowały się elementy romańskiej kamieniarki: okna i portal. We wnętrzu zwraca uwagę krucyfiks w tęczy (pocz. XV w.), obraz św. Wojciecha wykonany przez Kaspra Kurcza (pocz. XVII w.) oraz figury aniołów.

Główną atrakcją dla zwiedzających jest urządzony w podziemiach kościoła rezerwat archeologiczny obrazujący przemiany stratygrafii Rynku Głównego i najwcześniejsze fazy budowy kościoła.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.