«powrót

Kraśnik Fabryczny: kościół św. Józefa

Kraśnik Fabryczny miał być miastem całkowicie pozbawionym religii. Tak samo jak Poniatowa, Świdnik, Stalowa Wola czy Nowa Huta. Toteż w planach rozbudowy miasta nie było miejsca na kościół.

W zamian za to wybudowano sporych rozmiarów dom kultury.

W czasach stalinowskiego reżimu ludzie chodzili do kościoła we wsi Urzędów.

W czasach odwilży postalinowskiej mieszkańcy zawiązali komitet budowy kościoła, który czynił mozolone starania o pozwolenie na budowę. Wielokrotnie zabiegali u stosownych władz o wydanie takiego pozwolenia, w urzędach różnego szczebla, jeździli nawet do ministra.

W efekcie tych rozmów, na wiosnę 1957 r. Urząd do spraw Wyznań wydał w końcu zezwolenie na budowę kościoła. Na miejscu, w Kraśniku, lokalne władze wciąż trwały przy swoim negatywnym stanowisku. Szykanowano niewygodny komitet – poprzez wizyty przymusowe w UB, zwolnienia z pracy.

W czasie, kiedy komitet starał się o pozwolenie, na skraju dróg, w lesie, ktoś ustawił duży krzyż. Krzyż ten był doraźnym miejscem spotkań ludzi wierzących. Z czasem powstała kaplica, chciano przeprowadzić uroczystość pierwszej komunii świętej. Pozwolenia nie było.

Mimo to nadal wierni zbierali się przy zaimprowizowanym ołtarzu. Nie podobało się to Miejskiej Radzie Narodowej. 26 czerwca 1959 r. funkcjonariusze milicji przerwali czerwcowe nabożeństwo i zaczęli demontować ołtarz. Następnie załadowali wszystkie jego elementy, po czym zawieźli je na posterunek. Zdezorientowani ludzie udali się pieszo pod posterunek i zaczęli domagać się zwrotu obrazu Matki Bożej, lichtarzy, świec i innych elementów.

O zmroku pod posterunkiem rozpoczęła się regularna wojna o zarekwirowane elementy ołtarza. Poszły w ruch kamienie i wyrwane chodnikowe płyty. Przyjechała straż pożarna i zaczęła polewać ludzi wodą. Niektórzy świadkowie twierdzą, że to ORMO sprowokowało zajście, rzucając kamienie.

Po zajściu zaczęły się aresztowania i skazania, inne szykany.

Mimo to mieszkańcy nadal walczyli o kościół. W 1978 r., na skutek ciągłych interwencji, wydano zgodę na budowę.

19 września 1999 r. abp Józef Życiński poświęcił pomnik upamiętniający świadectwo wiary i odwagi wiernych z Kraśnika.

Na podstawie reportażu Macieja Serwety, „Spojrzenia”, 1999.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.