«powrót

Kraśnik: synagoga

Synagoga wzniesiona została w XVII w. w stylu barokowym. Zbudowana na rzucie zbliżonym do kwadratu, ma drewniane, pozorne sklepienie kolebkowe i zachowane fragmenty polichromii.

Zdewastowana w czasie okupacji niemieckiej, a po 1945 roku przerobiona na magazyn.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.