«powrót

Krasnoród: klasztor

Klasztor w Krasnobrodzie ufundowany został wraz z kościołem pw. Nawiedzenia NMP przez Marię Kazimierę Sobieskią. Było to wotum za uzdrowienie, jakiego doznała w 1680 r.

Ojcowie dominikanie sprawowali duszpasterstwo w parafii w Krasnobrodzie znacznie wcześniej. Już w 1664 r. wydany został dokument dający podstawy prawne do założenia klasztoru.

Po dwustu latach, w 1864 r. dominikanie musieli opuścić to miejsce. Była to kara za udział w powstaniu styczniowym. Rząd carski przeprowadził w związku z tym kasatę zakonów. Od tego czasu duszpasterstwo prowadzą księża diecezjalni.

W klasztorze znajduje się obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej i interesująca Wystawa Maryjna. W pobliżu klasztoru i sanktuarium ustytułowane jest też Muzeum Parafialne, Muzeum Wieńców DożynkowychPtaszarnia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.