«powrót

Objawienia Maryjne

5 sierpnia 1640 roku w borze pod Krasnobrodem mieszkańcowi wsi Szarowola, Jakubowi Ruszczykowi objawiała się Matka Boska, która apelowała o odejście od umacniającej się w okolicy reformacji. Jakub obdarzony łaską zdrowia (uwolniony od czarta), z wdzięczności postawił figurę Maryi. W ten sposób powstało słynące łaskami sanktuarium.

W roku 1648 figura, okoliczne drzewa i wiszące na nich wota zostały zniszczone przez Kozaków Chmielnickiego, ale znalezione wiosną 1649 roku kult się odrodził.

Po roku 1647 Krasnobród nabyła katolicka rodzina Zamoyskich. Upadł zbór kalwiński, a mieszkańcy wrócili do kościoła rzymsko- katolickiego.

W roku 1680 w tym miejscu łaski uzdrowienia doznaje Maria Kazimiera Sobieska, która jako wotum dziękczynne funduje w Krasnobrodzie kościółklasztor.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.