«powrót

Krężnica Jara: stowarzyszenie Emaus

Stowarzyszenie Emaus z siedzibą w Krężnicy Jarej koło Lublina jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Emaus.

Międzynarodowy Ruch Solidarności Emaus to 420 grup na całym świecie i 111 kontenerów z odzieżą, meblami, narzędziami i innymi przedmiotami, które w r. 2002 grupy z Europy Północnej przekazały grupom Emaus w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej.

Komisja Administracyjna (lub Rada Administracyjna) Międzynarodowego Ruchu Emaus zbiera się na ogół raz w roku, by określić główne kierunki działania Ruchu.

W skład komisji wchodzi 25 osób reprezentujących 17 krajów.

W 2003 r. obrady odbywały się w Polsce, w Łańcucie, a uczestnicy obrad odwiedzili polskie ośrodki Emaus w Krężnicy i Nowym Sączu.

Ruch Emaus narodził się we Francji w r. 1949 w wyniku spotkania Abbé Pierre'a, księdza, deputowanego, podczas wojny członka Ruchu Oporu, i Georges'a, byłego więźnia.

Abbé Pierre zaproponował Georges'owi, by pomógł mu pomagać innym budując domy dla bezdomnych. W ten sposób Georges został pierwszym „kompanionem” Emausu.

Do Georges'a dołączyli inni, powstała pierwsza wspólnota, stale borykająca się z trudnościami materialnymi.

W r. 1951 ktoś wpadł na pomysł, by zarabiać na utrzymanie jako śmieciarze. Sprzątając mieszkania, strychy i piwnice członkowie wspólnoty gromadzą surowce wtórne i różne używane rzeczy, które są następnie naprawiane i sprzedawane. Rodzi się podstawowa reguła, która brzmi: „Nigdy nie dopuścimy do tego, by nasze przetrwanie zależało od czegoś innego, niż nasza własna praca”.

Od r. 1956 Abbé Pierre podróżuje po całym świecie. Wszędzie powstają kolejne grupy Emaus. Po katastrofie statku, podczas której otarł się o śmierć, Abbé Pierre postanawia utworzyć strukturę pozwalającą wszystkim grupom na wzajemne poznanie, spotkania i podejmowanie wspólnych prac.

W r. 1969 po raz pierwszy obraduje Zgromadzenie Światowe, a w dwa lata później, w Montrealu, utworzony zostaje Międzynarodowy Ruch Emaus.

Pierwsze kontakty z Europą Środkową i Wschodnią Emaus nawiązał w r. 1989, najpierw w Estonii, a następnie w Bośni, w r. 1992, gdzie pośpieszył z pomocą ludności dotkniętej przez wojnę.

W Polsce w r. 1991 Międzynarodowy Ruch Emaus nawiązał kontakty ze Zbigniewem Drążkowskim, który działał wówczas na rzecz niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo w założonym dla nich pod Lublinem domu.

Rok wcześniej Drążkowski założył Fundację Między Nami, której celem było utworzenie wspólnoty niepełnosprawnych umysłowo i bezdomnych. W r. 1991 spotkał się on ze Stephanem Drechslerem, ówczesnym przewodniczącym Emaus w Kolonii i wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Ruchu Emaus, na którego zaproszenie uczestniczył w Światowym Zgromadzeniu Ruchu Emaus w rok później.

Zorganizowana w r. 1994 w Kolonii przez grupy Emaus z całej Europy nadzwyczajna sprzedaż miała na celu zgromadzenie funduszy potrzebnych dla utworzenia w Lublinie pierwszej wspólnoty Emaus w Polsce.

W r. 1995 oficjalnie zarejestrowano Stowarzyszenie Emaus Lublin.

Jako pierwsze w Europie Środkowej i Wschodniej jest ono, od r. 1999, oficjalnym członkiem Międzynarodowego Ruchu Emaus.

We wspólnocie w Krężnicy mieszka blisko 30 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Są wśród nich osoby niepełnosprawne, bezdomne, są uchodźcy.

W zależności od swoich możliwości uczestniczą oni we wszystkich pracach wspólnoty: pracy na roli i w gospodarstwie, zbiórce, sortowaniu i sprzedaży używanych rzeczy. Uzyskane na tej drodze środki pokrywają koszty utrzymania bez jakiejkolwiek pomocy ze strony administracji państwowej.

Niepełnosprawni (osoby z upośledzeniem umysłowym) uczestniczą w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Fundację Między Nami.

Członkowie wspólnoty pomagają także najbiedniejszym rozdając odzież i przygotowując posiłki w okresie zimy.

We współpracy ze wspólnotami z Francji, Niemiec i Szwajcarii, wspierają działalność ukraińskiej organizacji "Oselya", która pomaga ubogim i bezdomnym we Lwowie.

Za: www.emaus.lublin.pl oraz udostępnionymi przez stowarzyszenie materiałami prasowymi

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.