«powrót

Królowa Górna: cerkiew Narodzenia Bogarodzicy

Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy pochodzi z 1815 r. Dziś służy jako kościół rzymskokatolicki. Dach nad nawą i prezbiterium dwuspadowy z ośmiobocznymi wieżyczkami z pozornymi latarniami i cebulastymi zwieńczeniami.

Przy nawie znajdują się dwie symetryczne kaplice. Pocerkiewna dekoracja malarska ścian i stropów wykonana została w 1942 r. Na stropie nawy wielka kompozycja Sądu Ostatecznego.

Z wyposażenia cerkiewnego na uwagę zasługuje barokowo-klasycystyczny ikonostas uzupełniony po 1945 r.

W ołtarzu głównym znajduje się ikona Najświętszej Marii Panny w typie Orantki w bogatej sukience ozdobionej kolorowymi szkiełkami i kamieniami półszlachetnymi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.