«powrót

Krosno k. Ornety: kościół Nawiedzenia NMP

Kościół wzorowany na świątyni w Świętej Lipce.

Kult maryjny w Krośnie związany był ze znalezieniem w końcu XIV w. w rzece figurki Matki Bożej. Budowę zespołu odpustowego rozpoczęto w 1709 r., a fundatorem był biskup Teodor Potocki. Zmieniono nawet koryto rzeki, aby ołtarz główny postawić dokładnie w miejscu znalezienia figurki. Prace wykończeniowe trwały do 1759 r.

Kościół otoczony jest krużgankami z czterema narożnymi kaplicami oraz budynkiem dla księży.

We wnętrzu zachował się ołtarz główny z 1724 r., z kopią cudownej figurki MB (oryginał zaginął w 1945 r.), ambona późnobarokowa z 1725 r. ze srebrnymi elementami wystroju i chór muzyczny z 1729 r. z dekoracją rzeźbiarską.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.