«powrót

Krosno: kaplica Oświęcimów

Wczesnobarokowa kaplica Oświęcimów w kościele oo. franciszkanów w Krośnie wybudowana została w latach1647-48. Ufundował ją Stanisław Oświęcim, po śmierci swojej ukochanej siostry przyrodniej Anny.

Kaplica została wzniesiona według projektu Vincenzo Petroniego z Mediolanu. Stiukową dekorację wnętrza wykonał Włoch Giovanni Battista Falcovi, najlepszy sztukator pracujący w ówczesnej Polsce.

Kaplica wzniesiona jest na planie kwadratu, z kopułą na zwieńczoną kamienną latarnią. Wejścia do wnętrza strzeże marmurowy portal, zamknięty półkoliście.

Wnętrze zdobione jest bogatymi ornamentami kartuszowo-zawijanymi, z postaciami skrzydlatych putt. Pojawiają się też elementy militarne (panoplia) i kartusze herbowe.

Główny ołtarz pochodzi z 1890 r. i jest wierną kopią oryginalnego (z połowy XVII w.). W ołtarzu znajduje się obraz św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina, namalowany przez krakowskiego malarza, Jana Tricjusza. W kaplicy znajdują się też portrety rodzinne.

Aby wejść do kaplicy z kościoła, należy pokonać 7 stopni. Pod posadzką mieści się bowiem krypta z trumnami Stanisława i Anny.

Z kaplicą związana jest legenda. Według niej Stanisława i  Annę łączyło tak nieprzeparte uczucie, że mimo więzów krwi chcieli zawrzeć małżeństwo. Stanisław wybrał się zatem do Rzymu, aby prosić o dyspensę. Ale gdy wrócił, Anna umierała. Według jednej z wersji – z tęsknoty za nie dającym znaku życia ukochanym, a według drugiej – z radości z powodu uzyskania dyspensy.

Historia stała się natchnieniem dla Mieczysława Karłowicza, który stworzył na jej podstawie poemat symfoniczny "Stanisław i Anna Oświęcimowie".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.