«powrót

Krosno: kościół i klasztor oo. franciszkanów

Gotycki kościół oo. franciszkanów w Krośnie powstał w XV w. i jest najstarszą budowlą w mieście.

Franciszkanie osiedlili się w Krośnie w drugiej połowie XIII w. Początkowo korzystali z małej, kamiennej kaplicy. Jednak na przełomie XIV i XV stulecia rozpoczęli jej rozbudowę. Powstała w ten sposób pseudohalowa świątynia ze sklepieniem wspartym na 4 kamiennych filarach.

W roku 1615 wybudowana została kaplica Matki Boskiej Różańcowej, a trzy lata później – kaplica Męki Pańskiej (już nieistniejąca).

W latach 1647-48 dworzanin króla Władysława IV, Stanisław Oświęcim, wybudował rodzinną kaplicę grobową, tzw. kaplicę Oświęcimów.

Na przełomie XVII i XVIII stulecia powstała kruchta, dzwonnica i kaplica dla obrazu Matki Boskiej Murkowej (obecnie obraz znajduje się ołtarzu głównym).

Pożar z 1872 r. mocno uszkodził świątynię – spłonęło całe wnętrze, zawaliło się sklepienie i dach. Konieczna była restauracja, którą przeprowadził w latach 1899-1904 Tadeusz Stryjeński. Po remoncie kościół nabrał charakteru gotyckiego.

Z tego okresu pochodzi polichromia namalowana w prezbiterium przez Jana Tabińskiego.

W kościele znajduje się kilka cennych nagrobków. Najbardziej wartościowym jest nagrobek Jana Kamienieckiego (wojewody podolskiego, zmarłego w 1560 r.), położony przy północnej ścianie prezbiterium, w pobliżu ołtarza głównego. Jego autorem jest włoski mistrz dłuta, Jan Maria Padovano.

Podczas prac konserwatorskich przy innym nagrobku, Barbary z Kamienickich Mniszchowej, odkryte zostały pozostałości malowideł ściennych z okresu średniowiecza. Starsza warstwa pochodzi z 1400 r. i przedstawiała Męczeństwo św. Sebastiana. Warstwa młodsza, ukazująca św. Annę Samotrzeć, pochodzi z roku 1500.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.