«powrót

Krosno: kościół św. Trójcy

Kościół farny św. Trójcy w Krośnie powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w. Jest najcenniejszym zabytkiem miasta.

Początki świątyni sięgają lokacji miasta na prawie magdeburskim. Jej rozbudowa spowodowała, że fara stała się elementem fortyfikacji miasta – stanowiła część murów. Według badań pierwotna nawa kościoła miała pięcioprzęsłowe, trójdzielne sklepienie, wsparte na czterech filarach.

W połowie XV w. dobudowano do świątyni boczne kaplice św. Anny i św. Wojciecha . Później kolejne. W latach 1638-46 – po pożarze Krosna – kościół został przebudowany. Stracił dotychczasowy późnogotycki charakter – pojawiły się wczesnobarokowe szczyty i kaplice pokryte kopułami.

Wyposażenie świątyni pochodzi z XVII stulecia. Późnomanierystyczny ołtarz główny wybudowany został ok. 1630 r. przez snycerzy z Krosna. Znajduje się w nim obraz Adoracja Trójcy Świętej i Matki Boskiej przez Wszystkich Świętych (dzieło weneckiego malarza Tomassa Dolabelli).

Po prawej stronie prezbiterium znajduje się marmurowy nagrobek Jana Skotnickiego, kasztelana połanieckiego i jego żony Zofii z Ligęzów Skotnickiej. Ma kształt dwukondygnacyjnej nastawy ołtarzowej, z rzeźbami zmarłych klęczących w arkadowej wnęce.

Nad stallami na ścianie północnej wiszą trzy duże obrazy z połowy XVII w., Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie, Pokłon Trzech Króli oraz Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Boskiej (obrazy „sarmackie”).

Wewnątrz znajduje się również gotycki obraz na desce Koronacja Matki Boskiej. Malowidło pędzla Jana Wielkiego z Krakowa pochodzi z lat 70. XV stulecia. Jest jednym z najwybitniejszych dzieł tego rodzaju w Polsce.

Obok kościoła stoi dzwonnica z XVII w., w której znajdują się 3 dzwony z 1639 r. (odlane przez dwóch ludwisarzy Stefana Meutela i Jerzego Oliviera, nakładem Wojciecha Roberta Porcjusza) – Urban, Jan i Marian. 5-tonowy Urban mierzy w dolnym obwodzie 490 cm i jest jednym z największych dzwonów w Polsce.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.