«powrót

Krosno: kościół św. Wojciecha

Kościół św. Wojciecha w Krośnie powstał w połowie XV w. na tzw. Przedmieściu Górnym. Według legendy w tym miejscu odpoczywał św. Wojciech w trakcie swojej podróży z Pragi do Gniezna.

Konsekracja świątyni odbyła się w 1460 r. Kościół pełnił swoje funkcje do końca XVIII w., kiedy został opuszczony. W połowie XIX stulecia został wyremontowany i ponownie poświęcony w 1856 r.

Świątynia została całkowicie przebudowana w 1903 r. Projekt Tadeusza Stryjeńskiego nawiązywał do proporcji poprzedniej budowli, ale stracił cechy średniowiecznego kościoła drewnianego.

W czasie II wojny kościół został częściowo zniszczony i wyremontowany tuż po zakończeniu działań wojskowych.

Manierystyczny ołtarz główny pochodzi z początku XVII w., ale został gruntownie przerobiony i uzupełniony na początku XX stulecia.

Barokowe ołtarze boczne trafiły do kościoła z [[fary|@@ krosno_kosciol_sw_trojcy]] w 1785 r. Lewy ołtarz dedykowany był św. Wojciechowi, a prawy św. Rozalii.

Na ścianach znajduje się kilka obrazów z XVIII w. i trzy rzeźby.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.