«powrót

Kruszwica

Kruszwica jest legendarnym, wczesnośredniowiecznym grodem słowiańskiego plemienia mieszkającego wokół jeziora Gopło. Została włączona do państwa Polan już w IX w. i stała się jednym z jego głównych centrów.

W 1038 r. na Kruszwicę najechał Brzetysław Czeski, a w 1096 r. – Władysław Herman.

W XII w. była siedzibą biskupów i kasztelanii. Po spaleniu w 1271 r. Kruszwica podupadła.

Król Kazimierz Wielki wybudował w Kruszwicy zamek (z Mysią Wieżą), a Władysław Jagiełło nadał w 1422 r. prawa miejskie.

Na podgrodziu już w 1110 r. istniał kościół św. Wita (teraz istniejący już tylko w dokumentach i legendach). Później została wybudowana romańska kolegiata św. Piotra i Pawła.

Z miastem wiąże się wiele legend: o Piaście Kołodzieju, o Popielu i Mysiej Wieży, o kruszwickiej kolegiacie, o podziemnym przejściu, o Białej Pani.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.