«powrót

Kruszyniany: meczet

Meczet muzułmański w Kruszynianach swoją architekturą nawiązuje do drewnianych dwuwieżowych kościołów północno–wschodniej Polski. Zbudowany w końcu XVIII wieku, na miejscu dawniejszego, wymienianego w dokumentach po raz pierwszy w 1717 roku. Wzniesiony na planie prostokąta, ma wymiary 10x13 m.

Ma dwa oddzielne wejścia, przykryte blachą. Budowla jest harmonijna, o pomalowanych na zielono ścianach i kilku łukowatych oknach, przykryta gontowym dachem. Na kalenicy dachu przesunięta nieco w kierunku mihrabu znajduje się trzecia wieżyczka bez okien. Trzy wieże zwieńczone są blaszanymi hełmami z półksiężycem w szczycie.

Warto zwrórócić uwagę na interesujący detal - kamień znajdujący się w fundamencie po prawej stronie wejścia dla kobiet z wyrytą datą 1846. Z pewnością jest to data remontu meczetu.

Wejście dla kobiet znajduje się na osi obiektu, zwieńczone trójkątnym tympanonem, po którego bokach wznoszą się dwie wieże. Wejście dla mężczyzn znajduje się w bocznej ścianie. Pomieszczenie dla kobiet jest znacznie mniejsze i oddziela je od części męskiej drewniane przepierzenie, w którym na wysokości około 1 m wykonano podłużną szparę, zasłoniętą białą, przejrzystą firanką.

Wyłożone lakierowanymi deskami wnętrze meczetu dekorują liczne dywany i zawieszone na ścianach ozdobne napisy arabskie(muhiry), zawierające cytaty z Koranu.

Właściwe nabożeństwo odbywa się w przedziale męskim. Wierni ustawiają się rzędami i modlą się z twarzami zwróconymi na południe, w stronę Mekki. Stronę tę wskazuje nisza w ścianie (mihrab). Na prawo od niszy znajduje się rodzaj kazalnicy (minbar). Z niej imam wygłasza modlitwę, podczas której wierni wykonują odpowiednie ruchy rąk i ciała w myśl rytuału zwanego salat. Modlitwy odbywają się w języku arabskim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.