«powrót

Kruszyniany: mizar

Cmentarz muzułmański (mizar ) z 2 poł. XVII w.

Cmentarz liczy sobie przeszło trzy wieki. Otoczony kamiennym murkiem. Podobnie jak w Bohonikach , w pobliżu wejścia znajdują się nowe mogiły przypominające groby chrześcijańskie. Natomiast w głębi można zanaleźć bezładnie rozrzucone stare nagrobki kamienne - różnych kształtów z arabskimi inskrypcjami i wyrytym półksiężycem.

Napisy na najstarszych nagrobkach są całkowicie zatarte. Na tych z XVII i pierwszej połowy XVIII wieku nie ma żadnych napisów. Najwcześniejsza data, jaką znaleźć można na nagrobkach, to rok 1704. Najciekawsze nagrobki pochodzą z XIX wieku i mają postać szlifowanych płyt, ostrosłupów lub kolumn i są bogato zdobione.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.