«powrót

Kruźlowa: kościół Narodzenia NMP

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z I. poł. XVI w. Strop w nawie ozdobiony polichromią z ok. 1520 r., a ściany nawy i kaplicy - z 1942 r. Wyposażenie kościoła: ołtarz główny z otoczonym miejscowym kultem obrazem Veraicon, czyli kopią słynnej gotyckiej rzeźby Madonny z Krużlowej z ok. 1410 r., której oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego i późnorenesansowy ołtarz w kształcie tryptyku z 1645 r. Późnobarokowy ołtarz i ambona oraz gotyckie kamienne chrzcielnica i kropielnica. Krucyfiks z ok. 1520 r. umieszczony jest na belce tęczowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.