«powrót

Zobacz: Krypno: kościół Narodzenia NMP

Krypno: odpust Matki Bożej Siewnej

Kult obrazu Matki Bożej w Krypnie sięga odległych czasów. Świadczą o tym opisy doznanych łask, najczęściej uzdrowień, stare wota pochodzące już z końca XVI i początków XVII wieku, liczne pielgrzymki oraz pieśni i różne nabożeństwa lokalne.

Kult przetrwał do naszych czasów, a centralna uroczystość w Krypnie jest obchodzona każdego roku w Święto Narodzenia NMP – 8 września, gromadzi wielotysięczne rzesze wiernych nie tylko z miejscowej parafii, ale również z odległych okolic.

Z tym dniem związana jest Piesza Pielgrzymka do Krypna, w której uczestniczy około 10 tysięcy wiernych ze wszystkich parafii archidiecezji białostockiej. Są to głównie dzieci i młodzież, które modlitwą rozpoczynają nowy rok szkolny.

8 września święcone jest ziarno pod zasiew. Przed ołtarzem stoją trzy worki ziarna trzech rodzajów zbóż. Rolnicy tym poświęconym ziarnem rozpoczynają siew.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.