«powrót

Zobacz: Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Kraków: Krypta Wieszczów Narodowych i Groby Królewskie

Spoczywają tu najwybitniejsi poeci polscy epoki romantyzmu: Adam Mickiewicz (pochowany w 1890 r.) i Juliusz Słowacki (w 1927 r.) oraz złożona w urnie ziemia ze zbiorowej mogiły, w której spoczywa Cyprian Kamil Norwid.

Pod katedrą znajdują się sklepione krypty, w większości wybudowane w XVI i XVII w., mieszczące groby królów i bohaterów narodowych.

W 1936 r. urządzono w romańskiej, najniższej części wieży Wikaryjskiej kryptę marszałka Józefa Piłsudzkiego, gdzie w mosiężnym sarkofagu spoczywają szczątki Naczelnika Państwa.

W krypcie św. Leonarda swoją pierwszą Mszę św. odprawił młody ksiądz Karol Wojtyła . To część romańskiej katedry, pochodzi z przełomu XI i XII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.